W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

  • przygotowywanie i obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  • kompleksową obsługę rozliczeń z US, ZUS i PFRON
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych pracowników
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS oraz raporty dla ubezpieczonych pracowników, a także PFRON
  • sporządzanie informacji i deklaracji rocznych na potrzeby US: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40 oraz ZUS i PFRON
  • prowadzenie akt osobowych oraz bieżącą obsługę zatrudnionych pracowników
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • prowadzenie kart urlopowych