Dla naszych klientów prowadzimy:

  • Księgowość uproszczoną - Księgi rozchodów i przychodów,
  • Księgowość pełną - Księgi rachunkowe,
  • Prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług,
  • ozliczenia roczne,

Zakres naszej  oferty dotyczący zarządzania  finansami obejmuje:

  • identyfikacja nieefektywności po stronie przychodów i/lub kosztów prowadzonej działalności,
  • optymalizacja planowanych projektów,
  • ocena alternatywnych form finansowania projektów
  • ocena i analiza ryzyka