W naszym zespole pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozliczeń i prawa podatkowego. Naszych klientów wspieramy w zakresie:

  • Prawa podatkowego,
  • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług,
  • Sporządzania deklaracji podatkowych,
  • Informacji o najnowszych zmianach w prawie,
  • Sporządzania sprawozdań statystycznych dla GUS,